Matteprøve 1989-01-16

Fra slutten av en matteprøve datert 1989-01-16:

Oppgave Û.   KUN FOR DE GLUPESTE KALKULATORISTENE!!

Dersom du er en av dem, gjør følgende:

1:   Tast inn alderen din (HELE ÅR!).
2:   Legg til tallet 10611.
3:   Divider resultatet med 3.
4:   Trekk fra eksakt 1/3 av alderen din.
5:   Snu kalkulatoren 180° og les hva du bør bedrive 
    tiden med framover!

security/ssl-admin for ordinary SSL/TLS services

I came across Dan Langille post on security/ssl-admin and figured I should try it before my old certificates expires later in 2016.

ssl-admin exists mainly for managing OpenVPN certificates, and with some tweaking you can make it work for ordinary SSL/TLS services. Continue reading security/ssl-admin for ordinary SSL/TLS services