Boot menu changes in base/head r325694

Update 2017-11-13
r325743 corrected the mistakes. The below no longer applies. Remove /boot/loader.rc.local if you created it.


/boot/loader.rc used to be copied from base/head/sys/boot/i386/loader/loader.rc on FreeBSD/amd64. With r325694 this changed to base/head/sys/boot/forth/loader.rc. Nothing was added to base/head/UPDATING, explaining this change.

As instructed in /boot/loader.rc, to regain our beloved boot menu, we must create and edit /boot/loader.rc.local, essentially redoing what was handled by the previous /boot/loader.rc.

start
check-password
include /boot/beastie.4th
beastie-start

Moteløver med redusert kunnskap

Markedsavdelinger er kjekke saker. En samling [av] moteløver med redusert kunnskap [som] skal belære de uvitende om tingenes fortreffelighet. Da blir det gjerne mye glatt sveis og påtatt glising i samband med hurtigsnakk og utstrakt bruk av “buzz words”. Det er jo gjerne denna[sic] sausen av presentasjonselite som har ansvaret for produktnavn.

Ref.: https://www.digi.no/artikler/alle-lytter-nar-hun-snakker-smarttelefonen-er-dod-om-ti-ar/411202.