Category Archives: LaTeX

Anything related to the LaTeX document preparation system

\goodlinebreak in TeX and LaTeX

I am in great need of keeping long words set in teletype fonts on the same line of output in both TeX and LaTeX documents. Neither TeX nor LaTeX breaks the line ahead of teletype text when horizontal boxes overflow. The command \allowbreak exists in Plain TeX, and maybe it even existed in Basic TeX back in the late ’70s. Sadly that command doesn’t do what I want. Maybe I’m missing something vital. Continue reading \goodlinebreak in TeX and LaTeX

Oppgraderingstabell for FreeBSD

Jeg tenkte at jeg skulle dele med dere et lite avkrysningsskjema som jeg lagde i formiddag. Det er en god del ting som skal gjøres for hver FreeBSD-maskin i forbindelse med oppgradering. I stedet for å fortsette å bruke Post-It-lapper, så brukte jeg pdfLaTeX og lagde koden for skjemaet som dere ser under. Dersom du vil se hva resultatet blir, så kan du ta en titt på denne PDF-fila. Bon appétit. Continue reading Oppgraderingstabell for FreeBSD