Category Archives: Norsk

Skrevet på norsk

Matteprøve 1989-01-16

Fra slutten av en matteprøve datert 1989-01-16:

Oppgave Û.   KUN FOR DE GLUPESTE KALKULATORISTENE!!

Dersom du er en av dem, gjør følgende:

1:   Tast inn alderen din (HELE ÅR!).
2:   Legg til tallet 10611.
3:   Divider resultatet med 3.
4:   Trekk fra eksakt 1/3 av alderen din.
5:   Snu kalkulatoren 180° og les hva du bør bedrive 
    tiden med framover!

Autorativ vs autoritativ

Jeg har lagt merke til at flere bruker ordet «autorativ» der jeg vil bruke ordet «autoritativ». Jeg har lest flere steder om «autorativ DNS-tjener» og lignende, men jeg ville ha skrevet dette som «autoritativ DNS-tjener».

Fagfolk og regninger

Problemet med fagfolk er at de har tilpasset regningene sine til besparelsen.

Fra en debatt om varmepumper i Teknisk ukeblad, mars 2015.

Sitatet er tatt ut av sammenhengen, men ordene treffer bra for de tilfellene hvor sluttsummen er astronomisk, og målene skulle blant annet være besparelser og effektivitet.