Category Archives: Revisjonssystemer

Revisjonssystemer for kildekode og konfigurasjon

Fra en fylkeskommune her til lands, kom følgende frem for noen år tilbake:

En ansatt ved fylkeskommunens IT-avdeling hadde ikke lyst til å bruke revisjonssystemer for de skriptene som vedkommende produserte, fordi vedkommende ville ikke at de andre på avdelingen skulle se feilene som ble begått underveis. I samme tidsrom hadde vedkommende brukt mye tid på å feilsøke et av skriptene sine, bare for å finne ut at vedkommende hadde slått inn en fnutt (') et godt stykke til høyre på en lang kodelinje, og dermed gjort en del av utsagnet (statementet) om til en kommentar. Jeg innbiller meg at det var snakk om VBScript. Det hører med til historien at vedkommende brukte notepad.exe som editor. Continue reading Revisjonssystemer for kildekode og konfigurasjon