Eg jobbar i ein kommune, og ein ting er 100% sikkert: Det er mykje meir trøbbel med store leverandørar enn små. Eg kan ikkje komme på nokon unnatak. Dei små kan tilpasse seg ulike miljø. Dei store krev at miljøet tilpassar seg.

Fra http://www.digi.no/926762/vurderer-aa-dumpe-microsoft-office.