Autodesk Vault Professional 2017 and Autodesk Network License Manager

I was installing Autodesk Vault Professional 2017 in the wee hours today, and I noticed the Autodesk Network License Manager was installed in C:\Autodesk\Network License Manager. That’s a bit strange when C:\Autodesk has until now been a temporary location for extracting the setup files.

I can confirm moving the files to a saner location like C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager doesn’t work at all. The NLM simply won’t start and nothing gets logged.

It gets even stranger as one of the LMTOOLS shortcuts wants to run lmtools.exe from the C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager directory, i.e. the old location. Note, this was done on a newly installed Windows Server.

In short: Be very careful when emptying the C:\Autodesk directory.

Matteprøve 1989-01-16

Fra slutten av en matteprøve datert 1989-01-16:

Oppgave Û.   KUN FOR DE GLUPESTE KALKULATORISTENE!!

Dersom du er en av dem, gjør følgende:

1:   Tast inn alderen din (HELE ÅR!).
2:   Legg til tallet 10611.
3:   Divider resultatet med 3.
4:   Trekk fra eksakt 1/3 av alderen din.
5:   Snu kalkulatoren 180° og les hva du bør bedrive 
    tiden med framover!

Yet another technical oriented blog, more or less