Av og til kan man lure på om programmerere noen gang gjør fullstendig testing av programmene sine. PC|SCHEMATIC Automation trenger en real gjennomgang. Blir ikke PC|SCHEMATIC Automation avsluttet skikkelig, så blir *.$pr-filer liggende i katalogen til programmet. Dette blir oppdaget neste gang PC|SCHEMATIC Automation starter opp, og da starter en evigvarende runddans mellom å velge […]

Read More → PC|SCHEMATIC Automation og gjenopprettingsfiler