A few days ago I resurrected all my files from a desktop system I haven’t used for almost six years. Below is my implementation of secret splitting as described in Bruce Schneier’s book “Applied Cryptography, 2nd edition”. The idea is basically: generate a random keystream, xor the plaintext with the random keystream, use separate couriers […]

Read More → Secret splitting

Jeg børstet støvet av noen tilårskomne filer forleden dag. Jeg fant et lite program som jeg skrev en gang i 2000. Programmet teller ned til slutten av Unix-epoken. Den opprinnelige definisjonen av datatypen time_t, 32-bit heltall med fortegn, vil få overflyt i midten av januar 2038. Moderne 64-bit OS som FreeBSD/amd64 9.0 har for lengst […]

Read More → endofepoch.c

Last year we had the World IPv6 Day on June 8, 2011. This year we’ll have the World IPv6 Launch on June 6, 2012. According to this joint press release by Akamai Technologies, Inc., AT&T, Cisco, Comcast, D-Link, Facebook, Google Inc., Internet Society, Internode, Limelight Networks, Microsoft Bing, Time Warner Cable, and Yahoo!: Major Internet […]

Read More → Are you prepared for the World IPv6 Launch on June 6, 2012?