Fra en fylkeskommune her til lands, kom følgende frem for noen år tilbake: En ansatt ved fylkeskommunens IT-avdeling hadde ikke lyst til å bruke revisjonssystemer for de skriptene som vedkommende produserte, fordi vedkommende ville ikke at de andre på avdelingen skulle se feilene som ble begått underveis. I samme tidsrom hadde vedkommende brukt mye tid […]

Read More → Revisjonssystemer for kildekode og konfigurasjon

A student had recently installed Autodesk Inventor Professional 2014 SP1 on his Dell Inspiron 7520, running Windows 8.1. Inventor refused to run and crashed with a more or less useless crash report. It turns out that Dell or possibly someone else hadn’t properly installed the driver for the AMD Radeon HD graphics card. Catalyst Control […]

Read More → Autodesk Inventor Professional 2014 SP1 and Dell Inspiron 7520

It’s the same story all over again. While preparing installation instructions for Autodesk Inventor Professional 2015, for my students, I came across an error I thought would have been fixed by now.

Read More → Autodesk Inventor Professional 2015: Serious error: VBA failed to initialize properly. Please restart Inventor.