Fra en fylkeskommune her til lands, kom følgende frem for noen år tilbake: En ansatt ved fylkeskommunens IT-avdeling hadde ikke lyst til å bruke revisjonssystemer for de skriptene som vedkommende produserte, fordi vedkommende ville ikke at de andre på avdelingen skulle se feilene som ble begått underveis. I samme tidsrom hadde vedkommende brukt mye tid […]

Read More → Revisjonssystemer for kildekode og konfigurasjon