Markedsavdelinger er kjekke saker. En samling [av] moteløver med redusert kunnskap [som] skal belære de uvitende om tingenes fortreffelighet. Da blir det gjerne mye glatt sveis og påtatt glising i samband med hurtigsnakk og utstrakt bruk av “buzz words”. Det er jo gjerne denna[sic] sausen av presentasjonselite som har ansvaret for produktnavn. Ref.: https://www.digi.no/artikler/alle-lytter-nar-hun-snakker-smarttelefonen-er-dod-om-ti-ar/411202.

Read More → Moteløver med redusert kunnskap

Fra slutten av en matteprøve datert 1989-01-16: Oppgave Û. KUN FOR DE GLUPESTE KALKULATORISTENE!! Dersom du er en av dem, gjør følgende: 1: Tast inn alderen din (HELE ÅR!). 2: Legg til tallet 10611. 3: Divider resultatet med 3. 4: Trekk fra eksakt 1/3 av alderen din. 5: Snu kalkulatoren 180° og les hva du […]

Read More → Matteprøve 1989-01-16