Problemet med fagfolk er at de har tilpasset regningene sine til besparelsen. Fra en debatt om varmepumper i Teknisk ukeblad, mars 2015. Sitatet er tatt ut av sammenhengen, men ordene treffer bra for de tilfellene hvor sluttsummen er astronomisk, og målene skulle blant annet være besparelser og effektivitet.

Read More → Fagfolk og regninger

Sitatet under er tatt ut av sammenhengen, men det er likevel en viss sannhet i de utvalgte ordene. Problemet er ikke unikt for Microsoft-systemer. … likegyldighet er et problem for Microsoft, fordi dette er brukere som ikke klarer å holde maskinen sin oppdatert og som får installert all slags malware. Så blir de sinte og […]

Read More → Likegyldighet, malware, og sinte og sure brukere

Av og til kan man lure på om programmerere noen gang gjør fullstendig testing av programmene sine. PC|SCHEMATIC Automation trenger en real gjennomgang. Blir ikke PC|SCHEMATIC Automation avsluttet skikkelig, så blir *.$pr-filer liggende i katalogen til programmet. Dette blir oppdaget neste gang PC|SCHEMATIC Automation starter opp, og da starter en evigvarende runddans mellom å velge […]

Read More → PC|SCHEMATIC Automation og gjenopprettingsfiler

«Læreren er gradvis endret fra [en] fagperson med tyngde i sitt fag, til en rapportskrivende figur i klasserommet styrt av politiske krefter.» Fra Teknisk ukeblad, «Regjeringen fjerner muligheten for å gå rett fra yrkesfag til ingeniørutdanning».

Read More → Den stakkars lærer