Hørte du ikke at jeg gråt nede ved kopimaskinen?

Uttalt av Henrik V., 2014-12-04.[roflol]