Sitatet under er tatt ut av sammenhengen, men det er likevel en viss sannhet i de utvalgte ordene. Problemet er ikke unikt for Microsoft-systemer. … likegyldighet er et problem for Microsoft, fordi dette er brukere som ikke klarer å holde maskinen sin oppdatert og som får installert all slags malware. Så blir de sinte og […]

Read More → Likegyldighet, malware, og sinte og sure brukere