Sitatet under er tatt ut av sammenhengen, men det er likevel en viss sannhet i de utvalgte ordene. Problemet er ikke unikt for Microsoft-systemer.

… likegyldighet er et problem for Microsoft, fordi dette er brukere som ikke klarer å holde maskinen sin oppdatert og som får installert all slags malware. Så blir de sinte og sure når internett ikke fungerer, men skjønner ikke at de selv er problemet …