Jeg har lagt merke til at flere bruker ordet «autorativ» der jeg vil bruke ordet «autoritativ». Jeg har lest flere steder om «autorativ DNS-tjener» og lignende, men jeg ville ha skrevet dette som «autoritativ DNS-tjener».