Problemet med fagfolk er at de har tilpasset regningene sine til besparelsen.

Fra en debatt om varmepumper i Teknisk ukeblad, mars 2015.

Sitatet er tatt ut av sammenhengen, men ordene treffer bra for de tilfellene hvor sluttsummen er astronomisk, og målene skulle blant annet være besparelser og effektivitet.