Det er sjelden jeg kommenterer noe som ligner på politikk, men mine ord skal handle om teknikk. IKT-direktøren til NAV uttalte til digi.no at overspenning slo ut reserveløsningen, mandag 5. februar 2014.

Dette kan tyde på at både lysnettet og dieselaggregatene var tilkoblet UPS-ene. Det er ikke uvanlig at det er overspenning i lysnettet i noen få brøkdeler av et sekund når strømmen endelig kommer tilbake. Jeg har ingen detaljkunnskap om noen av systemene til NAV, men dette burde NAV ha tatt hensyn til. Vi skal heller ikke se bort fra at IKT-direktøren, bevisst eller ubevisst, har utelatt fakta av betydning.

Normal tankegang vil være i retning av følgende:

 1. Lysnettet uteblir, noe som oppdages av reguleringssystemet.
 2. Et varsel sendes til de ansvarlige om fravær av lysnettet, og overgang til ren UPS-drift av utstyret.
 3. UPS-ene kobles automatisk fra matinga fra lysnettet.
 4. Samtidig startes dieselaggregatene.
 5. Et varsel sendes til de ansvarlige om (forsøk på) start av dieselaggregatene.
 6. Først når aggregatene er klare, kobles UPS-ene til matinga fra aggregatene.
 7. Et varsel sendes til de ansvarlige når dieselaggregatene er klare.
 8. Uteblir driftsspenninga fra aggregatene, så sendes det et varsel om dette.
 9. Et varsel sendes til de ansvarlige om UPS-drift fra aggregat.
 10. UPS-ene mates bare fra aggregatene; lysnettet er ikke tilkoblet noen av komponentene.
 11. Når lysnettet endelig er tilbake og har normal spenning, så kobles UPS-ene automatisk fra matinga fra dieselaggregatene.
 12. Et varsel sendes til de ansvarlige om ren UPS-drift.
 13. UPS-ene kobles automatisk tilbake til matinga fra lysnettet.
 14. Når UPS-ene registrerer godkjent mating, så stanses aggregatene.
 15. Et varsel sendes til de ansvarlige om stans av aggregatene.
  Dette varselet bør inneholde hint om å fylle opp drifstofftankene for både aggregater og eventuelle startmotorer.
 16. Enda et varsel sendes til de ansvarlige om normal mating av UPS-ene fra lysnettet.

Hafslunds skifte av trafostasjon var antakelig et planlagt arbeid. Da er det naturlig å velge manuell overstyring av UPS-matinga, slik at UPS-ene drives av aggregatene i god tid før arbeidet starter. Jeg vet heller ikke om NAV ble gjort oppmerksom på trafoskiftet eller om NAV fulgte eventuelle rutiner for håndtering av strømbrudd og/eller planlagt arbeid ved strømforsyningen.

Det tragikomiske er at Uninett har utarbeida flere retningslinjer for bruk i UH-sektoren, deriblant retningslinjer for strømmating av IKT-utstyr, «UFS-107: Krav til strømforsyning av IKT-rom». Med andre ord, hvorfor er det ikke samarbeid på tvers i Staten?