Bare en organisasjon blir stor nok, så sysselsetter den seg selv med arbeidsoppgaver som ligger langt utenfor kjernevirksomheten.