Tja, ungene lærer nok ofte å bli forbrukere av digital teknologi, heller enn å mestre den. Se bare på hva digitale analfabeter velger: Apple. Fordi det er enkelt å forstå. Fra: http://blog.lindso.no/sperre-tilgangen-til-intenettet-i-klasserommet/#comment-1208038855.

Read More → Digitale analfabeter