IT i Norge er synonymt med .NET eller Java, og prøver du å hinte til Unix, så ser de på deg som et spørsmålstegn og lurer på hvilken planet du er fra. Noe omskrevet fra: http://www.tu.no/it/2014/06/04/kontraktene-renner-inn-for-it-norge-men-naringen-mangler-20.000-hoder.

Read More → IT i Norge