Fra slutten av en matteprøve datert 1989-01-16: Oppgave Û. KUN FOR DE GLUPESTE KALKULATORISTENE!! Dersom du er en av dem, gjør følgende: 1: Tast inn alderen din (HELE ÅR!). 2: Legg til tallet 10611. 3: Divider resultatet med 3. 4: Trekk fra eksakt 1/3 av alderen din. 5: Snu kalkulatoren 180° og les hva du […]

Read More → Matteprøve 1989-01-16