irssi er en IRC-klient som foretrekkes av mange brukere, deriblant meg selv. Her finner du noen ord om hvordan jeg setter opp irssi for mitt bruk.


Grunnleggende oppsett av irssi

Den første gangen du starter opp irssi får du vite at du ikke har konfigurert programmet ennå.

Sjekk om IRC-nettet som du vil koble deg til, allerede er opprettet i irssi:

/ircnet

Nye IRC-nett opprettes med kommandoen:

/ircnet add navn-på-IRC-nett

Deretter må du registrere en IRC-server for IRC-nettet:

/server add -auto -ircnet navn-på-IRC-nett navn-på-IRC-server

Valget -auto gjør at irssi vil automatisk koble deg til den angitte IRC-serveren når du starter IRC-klienten.

Selv om du har fulgt denne oppskriften til punkt og prikke, må du denne ene gangen manuelt koble deg til den ønskete IRC-serveren:

/connect navn-på-IRC-server

Videre kan det være lurt å registrere de kanalene som du vil delta i. Gjør du dette på riktig måte, så vil irssi neste gang koble deg automatisk til de angitte kanalene.

/channel add -auto #navn-på-kanal navn-på-IRC-nett

Denne ene gangen må du imidlertid selv koble deg til de ønskete kanalene:

/join #navn-på-kanal

Til slutt kan det være greit å lagre oppsettet med disse to kommandoene:

/layout save
/save

Den første kommandoen lagrer hvilke vinduer som er opprettet i irssi, og spesielt hvilket vindu som var det aktive vinduet. Den andre kommandoen lagrer alle andre innstillinger.


Andre praktiske innstillinger

Under finner du en liste over innstillinger som du kanskje vil endre til det foreslåtte.

 • /set beep_when_away on
 • /set ctcp_userinfo_reply Drit i det der'a!
 • /set ctcp_version_reply Drit i det der'a!
 • /set dcc_download_path ~/.irssi/dcc
 • /set emphasis_multiword on
 • /set full_name et mer uskyldig navn
 • /set log_timestamp %H:%M:%S 
 • /set nick ditt-nick
 • /set reuse_unused_windows on
 • /set scroll_page_count /1
 • /set timestamp_format %H:%M:%S
 • /set use_msgs_window on
 • /set user_name et-mer-uskyldig-brukernavn

Merk at det skal være et mellomrom etter %H:%M:%S for innstillingen log_timestamp, ellers vil loggfilene ikke ha noe mellomrom mellom tidsstemplingen og teksten som loggføres.

Husk å lagre oppsettet:

/save

Utelatelse av støy

For å ignorere «støy» som joins, parts, quits, kicks, modes og nicks, kan du bruke denne kommandoen:

/ignore * joins parts quits kicks modes nicks

Husk å lagre oppsettet:

/save

Fancy brukerteller

Vi forutsetter at irssi er kompilert med støtte for Perl-skript.

Dersom du vil ha en fancy brukerteller nederst til høyre på statuslinja, må du først laste ned usercount.pl.

Resten av oppskriften forutsetter et Unix/Linux-system. (I et Windows-system vil du antakelig finne tilsvarende kataloger i din egen brukerprofilkatalog, typisk C:\Documents and Settings\brukernavn eller C:\Users\brukernavn. Merk at snarveier i Windows ikke vil duge. Vil du ha usercount.pl lagret i flere kataloger i Windows, så må du kopiere fila til alle aktuelle kataloger.)

Opprett deretter katalogen ~/.irssi/scripts/autorun og kopier fila usercount.pl både til katalogen ~/.irssi/scripts og til katalogen ~/.irssi/scripts/autorun.

Alternativt kan du kopiere fila bare til katalogen ~/.irssi/scripts og opprette en symlink ~/.irssi/scripts/autorun/usercount.pl som peker på ../usercount.pl.

cd ~/.irssi/scripts/autorun
ln -s ../usercount.pl usercount.pl

Tilbake i irssi skriver du inn disse to kommandoene:

/script load usercount
/statusbar window add usercount

Til slutt lagrer du oppsettet med kommandoene:

/layout save
/save