Making a FreeBSD/amd64 XENHVM kernel boot on XenServer 6.2.0

See http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-xen/2013-August/001681.html and http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-xen/2013-August/001683.html.

[R]emove [the] DVD device from [the] problem[atic] virtual machine:
# xe vm-list params=uuid name-label="<your-vm-name>"
# xe vbd-list empty=true params=uuid vm-uuid=<your-vm-UUID>
# xe vbd-destroy uuid=<vbd-UUID>

I can confirm the above steps really makes a FreeBSD stable/9 amd64 XENHVM kernel tick on XenServer 6.2.0.

stable/10 and head works out of the box without the need of removing the DVD drive. Yay!

Just remember to install the two ports sysutils/xen-tools and sysutils/xe-guest-utilities, and adding xenguest_enable="YES" to the /etc/rc.conf file.

endofepoch.c

Jeg børstet støvet av noen tilårskomne filer forleden dag. Jeg fant et lite program som jeg skrev en gang i 2000. Programmet teller ned til slutten av Unix-epoken.

Den opprinnelige definisjonen av datatypen time_t, 32-bit heltall med fortegn, vil få overflyt i midten av januar 2038. Moderne 64-bit OS som FreeBSD/amd64 9.0 har for lengst gått over til 64-bit time_t. Bare ta en titt i fila /usr/src/sys/amd64/include/_types.h, omtrent ved linje 83. Problemet med overflyten i år 2038 vil fortsatt gjelde alt utstyr og (binære) filformater som bruker den gamle definisjonen, slik som FreeBSD/i386 9.0. Ta en titt i fila /usr/src/sys/i386/include/_types.h, omtrent ved linje 91. Den engelske utgaven av Wikipedia har en utfyllende artikkel om problemet.

Kildekoden for det søte, lille programmet mitt, er gjengitt under. Continue reading endofepoch.c

New server and first attempt at running FreeBSD/amd64 with ZFS for all storage

The switch to new hardware finally happened. This is the first server to run FreeBSD/amd64 under my supervision. ZFS is used for all storage on this server. I chose to install the newly released FreeBSD/amd64 9.0-RELEASE, before upgrading to FreeBSD/amd64 9.0-STABLE by source. It’s just a matter of preference, given my 13-14 years of experience with FreeBSD. Continue reading New server and first attempt at running FreeBSD/amd64 with ZFS for all storage