Revisjonssystemer for kildekode og konfigurasjon

Fra en fylkeskommune her til lands, kom følgende frem for noen år tilbake:

En ansatt ved fylkeskommunens IT-avdeling hadde ikke lyst til å bruke revisjonssystemer for de skriptene som vedkommende produserte, fordi vedkommende ville ikke at de andre på avdelingen skulle se feilene som ble begått underveis. I samme tidsrom hadde vedkommende brukt mye tid på å feilsøke et av skriptene sine, bare for å finne ut at vedkommende hadde slått inn en fnutt (') et godt stykke til høyre på en lang kodelinje, og dermed gjort en del av utsagnet (statementet) om til en kommentar. Jeg innbiller meg at det var snakk om VBScript. Det hører med til historien at vedkommende brukte notepad.exe som editor. Continue reading Revisjonssystemer for kildekode og konfigurasjon

A 1×1 brush in GIMP

Sometimes we need to modify single pixels in our image files. Strangely, GIMP does not provide a 1×1 brush out of the box. Below are the settings you must use to create your own 1×1 brush.

A 1x1 brush in GIMP
A 1×1 brush in GIMP

Autodesk Inventor Professional 2014 SP1 and Dell Inspiron 7520

A student had recently installed Autodesk Inventor Professional 2014 SP1 on his Dell Inspiron 7520, running Windows 8.1. Inventor refused to run and crashed with a more or less useless crash report.

It turns out that Dell or possibly someone else hadn’t properly installed the driver for the AMD Radeon HD graphics card. Catalyst Control Center was surely missing.

A trip to support.dell.com to download the current driver for the AMD Radeon HD graphics card was required. I ensured that Inventor always run using the high performance graphics card and that power savings are disabled regardless of the charger being used or not.

Inventor Professional 2014 SP1 now runs happy on said student’s Dell Inspiron 7520.

Autodesk Inventor Professional 2015: Serious error: VBA failed to initialize properly. Please restart Inventor.

It’s the same story all over again. While preparing installation instructions for Autodesk Inventor Professional 2015, for my students, I came across an error I thought would have been fixed by now. Continue reading Autodesk Inventor Professional 2015: Serious error: VBA failed to initialize properly. Please restart Inventor.