Sometimes McAfee products causes more grief than joy. For some mysterious reason, some, if not all, McAfee products interfer with the handling of VBScript as they register their own .dll file for handling VBScript. Not all attempts at manually correcting the Windows Registry prove successful. In most cases McAfee Consumer Product Removal tool are able […]

Read More → McAfee Consumer Product Removal tool

Av og til kan man lure på om programmerere noen gang gjør fullstendig testing av programmene sine. PC|SCHEMATIC Automation trenger en real gjennomgang. Blir ikke PC|SCHEMATIC Automation avsluttet skikkelig, så blir *.$pr-filer liggende i katalogen til programmet. Dette blir oppdaget neste gang PC|SCHEMATIC Automation starter opp, og da starter en evigvarende runddans mellom å velge […]

Read More → PC|SCHEMATIC Automation og gjenopprettingsfiler