Jeg tenkte at jeg skulle dele med dere et lite avkrysningsskjema som jeg lagde i formiddag. Det er en god del ting som skal gjøres for hver FreeBSD-maskin i forbindelse med oppgradering. I stedet for å fortsette å bruke Post-It-lapper, så brukte jeg pdfLaTeX og lagde koden for skjemaet som dere ser under. Dersom du vil se hva resultatet blir, så kan du ta en titt på denne PDF-fila. Bon appétit.

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[landscape]{geometry}
\usepackage[cp1252]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{booktabs}

\usepackage{wasysym}

\title{\textbf{Oppgraderingstabell for FreeBSD}}
\author{Trond Endrestøl}
\date{1.\ mars 2011}

\newcommand{\tabellstart}
{
\begin{center}
 \begin{tabular}{rccccccc}\toprule
                 & \multicolumn{3}{c}{FreeBSD OS-kildekode} & \multicolumn{2}{c}{FreeBSD ports} & \multicolumn{2}{c}{Konfigurasjon og sikkerhet}\\
  \multicolumn{1}{c}{Hostname} & CVSup & kompilering & installasjon    & CVSup & \texttt{portupgrade}   & CVS       & \texttt{rkhunter}\\
  \cmidrule(r){1-1}      \cmidrule(lr){2-4}             \cmidrule(lr){5-6}         \cmidrule(lr){7-7} \cmidrule(l){8-8}
}

\newcommand{\boks}{{\Large\Square}}

\newcommand{\maskin}[1]{\texttt{#1} & \boks & \boks & \boks & \boks & \boks & \boks & \boks\\}

\newcommand{\tabellslutt}
{
 \bottomrule\end{tabular}
\end{center}
}

%%%

\begin{document}
\maketitle
\thispagestyle{empty}

\tabellstart
 \maskin{host-a}
 \maskin{host-b}
 \maskin{host-c}
\tabellslutt

\end{document}

Local Variables:
TeX-PDF-mode:t
End: