Det er slemt å tvinge emotakter på folk.

Fra et debattinnlegg på GS’ fora, september 2013.